Inwestuję w fundusze inwestycyjne ponad 20 lat. Ich sprzedawcy rekomendują minimalne okresy inwestycji. Sugerują przy tym czasem, że im fundusz bardziej agresywny, w dłuższym okresie powinien dać większe zyski (stopy zwrotu). Czy to zawsze tak działa?

Inwestuję w fundusze inwestycyjne ponad 20 lat. Ich sprzedawcy rekomendują minimalne okresy inwestycji. Sugerują przy tym czasem, że im fundusz bardziej agresywny, w dłuższym okresie powinien dać większe zyski (stopy zwrotu). Czy to zawsze tak działa?

Rekomendowane okresy inwestycji w fundusze są tym dłuższe, im są one bardziej ryzykowne (zależne od rodzaju funduszu). Na przykład większość TFI zaleca minimum 5-letni okres inwestycji dla funduszy akcyjnych (agresywnych, czyli bardziej ryzykownych) i 3-miesięczny dla funduszy pieniężnych (bezpiecznych).

Na napisanie tego artykułu natchnęła mnie analiza stóp zwrotu funduszy Skarbiec TFI.

Dzisiaj jest 28.09.2018 r. Co się okazuje? Jakie stopy zwrotu (zyski) dałaby inwestycja 10 lat temu i trzymanie jej do dzisiaj?

Wartość jednostki uczestnictwa najbardziej agresywnego funduszu - Skarbiec Akcja, w okresie ostatnich 10 lat wzrosła z 257,48 zł (30.09.2008) do 334,22 zł (28.09.2018), a więc o 25,4%.

Wartość jednostki funduszu bezpiecznego - Skarbiec Kasa, w tym samym czasie wzrosła z 259,69 zł (30.09.2008) do 350,86 zł (28.09.2018), a więc o 35,1%.

Zauważyć można, że 10-letnia inwestycja w produkt agresywny wcale nie dała większych zysków niż bezpieczna, a więc można wnioskować, że ryzyko się nie opłaciło. Dodatkowo bylibyśmy narażeni na znaczne wahania naszego kapitału (niebieska linia na rys. 1). Lepszym rozwiązaniem byłoby trzymać pieniądze w funduszu bezpiecznym, który powoli sobie rósł (łagodna linia na rys. 1), nie denerwować się przy tym i zarobić o 10% więcej.

jacek
Rys. 1. Wartość jednostek uczestnictwa wybranych funduszy Skarbiec TFI

Mimo wszystko coś mnie tknęło, aby sprawdzić, jakim efektem zakończyłaby się inwestycja systematyczna w tym okresie. W swojej analizie założyłem, że w ciągu tych 10 lat inwestowano stałą kwotę, np. po 100 zł co miesiąc (mniej więcej). Dlaczego mniej więcej? Po prostu było mi łatwiej przeprowadzić  symulację inwestycji i obliczenia w Excelu dla inwestycji co 20 dni sesyjnych (tyle sesji jest w miesiącu), niż założyć, że inwestowaliśmy np. każdego 1 dnia danego miesiąca. Takie założenie spowodowało, że zamiast inwestować 120 razy po 100 zł (10 lat to 120 miesięcy), zainwestowano 124 razy po 100 zł (razem 12400 zł) w tym okresie.

Jak zatem skończyłaby się taka inwestycja w fundusze Skarbiec Akcja i Skarbiec Kasa?

Okazuje się, że inwestycja systematyczna w fundusz akcji dałaby jednak większy zysk (24,3%) niż w fundusz bezpieczny (14,3%).

Ciekawe...

Żeby nikt mi nie zarzucił brak obiektywizmu i manipulację faktami, postanowiłem sprawdzić jeszcze 2 losowo wybrane TFI i ich fundusze - agresywny i bezpieczny. Wyniki zestawiam w tabeli niżej.

Tabela 1. Zestawienie stóp zwrotu z inwestycji 10-letnich w okresie 30.09.2008-28.09.2018

 

Skarbiec TFI

Union-Investment TFI

Investors TFI

 

Skarbiec Akcja

Skarbiec Kasa

UniKorona Akcji

UniKorona Pieniężny

Investor Akcji

Investor Płynna Lokata

Inwestycja jednorazowa

25,4%

35,1%

51,8%

52,8%

78,5%

31,1%

Inwestycja systematyczna stałej kwoty co 20 sesji

24,3%

14,3%

24,0%

20,4%

79,3%

16,1%

Jakie wnioski? Zachęcam Czytelników do samodzielnej analizy powyższych wyników i wyciągnięcia ich samemu.

No dobra… Dodam coś od siebie, bo pewne rzeczy wymagają dodatkowego wyjaśnienia.

Widać, że są fundusze agresywne (akcyjne), które w dłuższych okresach dają większe zyski niż fundusze bezpieczne. Wynika to jednak bardziej z faktu, że obecnie WIG (polskie akcje) znajduje się dość blisko swoich historycznych maksimów. W momencie dekoniunktury (po bessie na giełdzie) zapewne byłoby odwrotnie.

Warto podkreślić, że inwestycje systematyczne w dłuższych okresach zazwyczaj dadzą niższe stopy zwrotu. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji bezpiecznych, gdyż na wynik całkowity nie pracuje od początku cała kwota. Na przykład dla powyższych założeń (inwestycja po 100 zł co 20 sesji) po pierwszym roku zainwestujemy 1200 zł, po dwóch latach 2400 itd., a stopa zwrotu jest obliczana dla całej kwoty zainwestowanej w ciągu 10 lat, czyli 12400 zł. Natomiast w inwestycji jednorazowej zakładamy, że całe 12400 zł jest inwestowane 10 lat temu i pracuje przynosząc zysk.

Mimo wszystko są pozytywne cechy inwestycji systematycznej. Po pierwsze, nie każdy ma 12400 zł by zainwestować w jednym momencie. Niektórzy mogą chcieć inwestować mniejsze kwoty. To duża zaleta dla początkujących inwestorów. Ponadto rozkładamy ryzyko wejścia w inwestycję w złym momencie i zwiększamy szansę na zakończenie jej z zyskiem. Inwestując w różne fundusze (dywersyfikując swoje inwestycje), również zmniejszamy ryzyko… że trafimy w fundusz, który na tle innych jest po prostu „słaby”. Nie będzie nam przykro, że mieliśmy pecha. Oczywiście kij ma 2 końce. Inwestując w 1 fundusz moglibyśmy mieć szczęście i trafić w najlepszy, ale kto ma takie szczęście? Nieliczni. Gdybyśmy inwestowali w 3 powyższe fundusze akcji jednocześnie takie same kwoty, to inwestycja jednorazowa 10 lat temu przyniosłaby 51,9% (zamiast 25,4% inwestując tylko w fundusz najgorszy z trzech powyższych - Skarbiec Akcja lub 78,5% inwestując tylko w fundusz najlepszy z trzech powyższych - Investor Akcji). Inwestycja systematyczna dałaby 42,5% (zamiast 24% inwestując tylko w fundusz najgorszy z trzech powyższych – UniKorona Akcji lub 79,3% inwestując tylko w fundusz najlepszy z trzech powyższych - Investor Akcji).

 

Więcej o inwestowaniu m.in. w fundusze w mojej książce pt. Jak stworzyć system transakcyjny do inwestowania na giełdzie.

 

Jeżeli myślisz o przyspieszeniu procesu zdobywania swojej wiedzy o finansach i inwestowaniu, rozważ możliwość uczestnictwa w darmowym szkoleniu. Szczegóły dotyczące szkolenia znajdziesz w menu DARMOWE SZKOLENIE

 

Szukasz literatury, rozwijającej wiedzę finansową i inwestycyjną? Ciekawe pozycje (w tym darmowe) znajdziesz po zarejestrowaniu się na naszej stronie w menu Dla zalogowanych.

 

Chcesz wyrazić swoją opinię o tym artykule lub o całej stronie? Napisz do nas na opinie(małpa)lotdocelu.pl

 

Twoja opinia zostanie umieszczona w menu Opinie o stronie. Z góry Ci za nią dziękujemy.

Ciekawe