Spis treści

Wstęp .....7

1. O szczęściu… i pieniądzach .....10

2. O bogactwie – oczekiwania, cele i plan .....16

3. Plan finansowy dla dziecka lub wnuka .....29

4. Sekret sukcesu finansowego .....36

5. Co musimy wiedzieć i umieć .....40

    5.1.      Procent składany – wpływ kapitalizacji na wyniki .....48

6. Skąd wziąć pieniądze na inwestycje .....52

7. W co dzisiaj inwestować .....64

8. Obligacje .....69

    8.1.      Dochód 7-8% rocznie z obligacji skarbowych .....72

9. Akcje .....80

10. Złoto i srebro .....89

11. Fundusze inwestycyjne .....102

12. Fundusze ETF i pasywne inwestowanie .....112

   12.1.   Strategia na każdą sytuację rynkową .....122

   12.2.   Test portfela NWPR (Na Wszystkie Pory Roku) – wpłata jednorazowa .....128

   12.3.   Test portfela NWPR – wpłaty systematyczne .....143

   12.4.   Portfel NWPR w polskich warunkach .....144

13. Rozwiązania emerytalne .....154

   13.1.   ZUS i OFE .....155

   13.2.   IKE – inwestowanie bez podatku .....158

   13.3.   IKZE – zysk na starcie min. 7% .....161

   13.4.   PPK – zysk na starcie 70% .....170

14. Nieruchomości – sposób na zarobienie milionów .....177

   14.1.   Handel nieruchomościami .....185

   14.2.   Wynajem nieruchomości .....188

   14.3.   Bezpieczeństwo i dokumenty najmu .....191

   14.4.   Obowiązki najemcy i wynajmującego .....202

   14.5.   Najem okazjonalny i instytucjonalny .....204

   14.6.   Ogłoszenie o sprzedaży lub wynajmie .....206

   14.7.   Wpływ inflacji i deflacji .....209

   14.8.   Podatki .....213

   14.9.   Kredyty hipoteczne, zdolność kredytowa .....220

   14.10. Jak stworzyć realny i bezpieczny plan zakupu własnego mieszkania lub domu .....231

   14.11. Moje inwestowanie w nieruchomości .....233

Zakończenie .....254

Ciekawe